Jorma Vuoksenmaa

Jorma Vuoksenmaan “Pelaajalta pelaajalle” – opas on pelaajaa puhutteleva

ja kokonaan uudistettu versio vuoden 1995 kirjasta. Uusi painos on

julkaistu vuonna 2016 ja kirjassa on runsaasti Jorma Vuoksenmaan omia kokemuksia voittoisan vedonlyönnin alalta. Pelaajalta, pelaajille -opas käsittelee pääosin tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä, peleihin ja pelaamiseen läheisesti liittyvää yksilö- ja joukkopsykologiaa sekä laajasti myös päätöksentekoa. Jorma Vuoksenmaa on pelialan ammattilainen, joka omaa pitkän kokemuksen sijoitustoiminnasta ja pelisijoittamisesta. Itse asiassa Vuoksenmaan yli 30:n vuoden kokemus pelialalta auttaa välttämään riskejä ja iskemään kiinni voittavilta tuntuviin kohteisiin.

Vuoksenmaan tutkimustulokset ja omat kokemukset pelisijoittamisen saralta

on kerrottu selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Kirja kertoo paljon myös vedonlyönnin todennäköisyyksistä, eli pelaajan pitää pystyä laskemaan mahdollisia todennäköisyyksiä ja samalla muuntaa ne pelissä oikeiksi desimaalikertoimiksi.

Kirja auttaa lukijaa ymmärtämään, miten vedonlyöntikerrointen ymmärrys ja sisäistäminen on aina jokaiselle vedonlyöjälle iso haaste. Kirjan avulla niin aloitteleva kuin myös aktiivinen vedonlyöjä oppii tietämään vedonlyöntikertoimen merkityksen ja asetetun panoksen tuottaman voiton, eli palautuksen. Vuoksenmaa ajattelee ja kertoo asiat analyyttisesti, sillä analyyttisyys on todella tärkeä asia menestyvän vedonlyönnin saralla.

Ammattilaisen kokemuksella Vuoksenmaa korostaa oikean pitkäjänteisyyden tärkeyttä päivittäisessä elämässä ja erityisesti vedonlyönnin saralla. Pelaajalta pelaajalle -opas opettaa ajattelemaan analyyttisesti ja kertoo, ettei analyyttisyys olekaan niin sanottu sisäänrakennettu ominaisuus, vaan jokainen voi kehittää sitä itsessään. Taitavalle ja menestyvälle pelisijoittajalle on itsestään selvää, että niin sanottujen pikavoittojen tavoittelu on aina nopeasti unohdettava. Vuoksenmaan opas on tunnettu ja luettu pelisijoittajien kasvavan joukon keskuudessa. Pitkäjänteinen ajattelutapa on sijoittamisessa tärkeää silloinkin, kun sijoittamisen kohteena ovat vedonlyönnin ja live-vedonlyönnin vaihtuvat pelikohteet.

Yksinkertaisesti kerroin tarkoittaa siis todennäköisyyden käänteislukua,

joka lasketaan helposti kaavalla 1/todennäköisyys. Kertoimesta saatetaan siis laskea todennäköisyys myös käänteisen kaavan avulla, jolloin kaikkia tarjolla olevia vedonlyöntitoimistojen kertoimia tarkastellaan aina myös vedonlyöntitoimistojen voittomarginaalien avulla.

Vuoksenmaan tuo esiin myös teknisen analyysin, josta on selkeää etua sijoittajien markkinoilla. Miten suosittua teknistä analyysia tullaan siis sijoitusmielessä käyttämään vedonlyöntisivustoilla pelattaessa? Teknistä analyysiä käytettäessä kaikki suoritettavat sijoituspäätökset tehdään aina pelimarkkinoiden toiminnan mukaan. Oppaan ohjeiden perusteella voi olettaa, että vedonlyöntisivustoilla tapahtuva voittava pelaaminen edellyttää pelaajalta rahan sijoittamista aina niin sanottuihin ylikertoimisiin kohteisiin.

Tärkeä asia on aina myös ymmärtää, että niin pelaaja kuin vedonvälittäjäkin voi suorittaa silloin tällöin virhearvioinnin. Pelaaja itse määrittää jokaisen valitsemansa kohteen todennäköisyyden jokaiselle tarjolla olevalle merkille ja vedonvälittäjä puolestaan osoittaa jollekin valitulle huomattavampaa kerrointa kuin mitä selkeä todennäköisyys edellyttäisi.

Käytännössä jokaisen valittavissa olevan kohteen oma pelattavuus tarkistetaan helposti helpon laskukaavan avulla. Pelaaja voi laskea kohteen odotusarvon yksinkertaisella kaavalla, eli matemaattinen todennäköisyys · kerroin. Tuloksen ollessa yli 1, kysymyksessä on ylikerroin.

Vedonvälittäjä katsoo kertoimissaan asiaa suuren yleisön käyttäytymisen kannalta eikä siis vain yhden potentiaalisen pelaajan. Käytännössä huomattavien ennakkosuosikkien ollessa kysymyksessä heille annetut kertoimet tulevat laskemaan paljon matalimmiksi kuin todennäköisyys olettaisi, joten toisen osapuolen, eli altavastaajan kerroin tulee silloin nousemaan ylikertoimeksi. Todennäköisyyksien laskemismenetelmiä on maailmalla useita. Pelaajien eniten käyttämät todennäköisyyksien laskemismenetelmät ovat maaliodotusarvoihin perustuva menetelmä ja käytettävissä oleviin voimalukuihin perustuva tunnettu järjestelmä.

Vuoksenmaan mielestä oman pelibudjetin luominen on erittäin järkevää, eli pelaajan kannattaa miettiä etukäteen minkä summan voi kullakin vedonlyöntikerralla hävitä. Todennäköisyyksien laskennassa pelaajat eivät milloinkaan kerro tarkkoja laskemismenetelmiään peläten voittoisan toiminnan loppumista. Vuoksenmaa suosittelee pelaamista porukassa, jolloin hyötynä on, että kokonaispanostusta voi tarvittaessa aina nostaa.

Kirjan oppien mukaan on pelaamisessa, kuten vedonlyönnissä olemassa aina monta näkökantaa riippumatta siitä pelaako ammattimielessä vain ainoastaan harrastusmielessä. Ammattipelaajan uraa Vuoksenmaa ei suosittele kenellekään. Vuoksenmaan mukaan globaalissa maailmassa ei ole nähtävissä yhtä ainoaa totuutta, vaan useita erilaisia näkemyksiä.

Erityisesti ravipelejä pelattaessa kannattaa pitää silmät auki, jolloin näkee onko suosikkina olevalla hevosella kaikki kunnossa.

Sama asia pätee muun muassa jalkapallossa, eli onko suosituin pelaaja elämänsä vedossa vai tilapäisesti sairastunut, jolloin joukkueen maalinteko mahdollisuudet eivät olekaan ehkä yhtä suuret kuin tavallisesti.

Nassim Nicholas Taleb

Vedonlyöntiä käsitteleviä kirjoja löytyy myös englanninkielellä. Talebin kirja ei sisällä minkäänlaisia vinkkejä eikä voittojärjestelmiä. Kirja kertoo todennäköisyysteorioista ja perustilastoista sekä huomioi myös tarkkaan vuoden 2008 talouskriisiin, jonka vaikutukset näkyvät edelleen globaalisti.